Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie - dożywianie dzieci w szkole w 2023r

Utworzono dnia 23.01.2023
Czcionka:

OGŁOSZENIE

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje, że przyjmuje wnioski rodziców - opiekunów o przyznanie bezpłatnego dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach na rok szkolny 2022/2023 - od miesiąca lutego 2023 r.

Dożywianie prowadzone jest we wszystkich gminnych placówkach oświatowych ( przedszkola, szkoły ).

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej !

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku ( obiadu ) przysługuje bezpłatnie dzieciom z rodzin, w których dochód na 1 osobę
w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. kwoty 1.200,00 zł.

Wyjaśnienie : Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi dla potrzeb pomocy społecznej
345,00 zł.

W celu uzyskania ww. pomocy rodzic-opiekun dziecka winien złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gorzycach.

ZAŁĄCZNIKI:

Dożywianie w szkołach 2023

Utworzono dnia 23.01.2023, 08:32