Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim

Utworzono dnia 30.01.2023
Czcionka:

Powiat Tarnobrzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  09.05.2022 - 31.12.2023

Obszar realizacji projektu: Powiat Tarnobrzeski

Grupa docelowa: osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dzieci do 16 r. ż., które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego - osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, poprzez umożliwienie im bezpłatnego skorzystania ze sprzętu
i urządzeń do rehabilitacji i pielęgnacji w warunkach domowych
.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
    i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
  • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania (sprzęt wielkogabarytowy),
  • Usługa montażu oraz instruktaż z obsługi wypożyczonego sprzętu,

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” prowadzona jest od dnia 01.06.2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o wypożyczalni

Utworzono dnia 30.01.2023, 12:47

Informacja o projekcie

Utworzono dnia 30.01.2023, 12:46