Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DODATEK WĘGLOWY

Utworzono dnia 18.08.2022
Czcionka:

DODATEK WĘGLOWY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ogłoszeniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać od dnia 18 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy są spełnione dwa warunki:

- głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy    na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego

- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

 Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)

Kwota dodatku: to 3000 zł – przyznawana jednorazowo.

Przyznane środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe lub do kasy Banku Spółdzielczego w Gorzycach, w przypadku braku konta, w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach

 ul. 3 Maja 4 w godzinach   7.30 – 15.30

-  od 1 września 2022r dodatkowo w każdy wtorek do godz. 16.30.

elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o dodatek węglowy - plik word

Utworzono dnia 18.08.2022, 12:47

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:42

Dodatek węglowy - klauzula informacyjna

Utworzono dnia 18.08.2022, 11:10